Hirudo-Zam
Medycyna naturalna
Menu
O hirudoterapii
Pijawki i substancje lecznicze
Technologie terapeutyczne
Wskazania i przeciwwskazania
Przed i po zabiegu
Kontakt

Hirudo-Zam

Strona główna

O HIRUDOTERAPII

Nazwa hirudoterapia pochodzi od łacińskiej nazwy „hirudo“ czyli pijawka. Jest to leczenie poprzez stawianie pijawek lekarskich, hodowanych w warunkach labolatoryjnych. Tradycja hirudoterapii ma już kilka tysięcy lat. Starożytni Egipcjanie i Grecy, a pσźniej także Majowie i Aztekowie uznawali upuszczanie krwi przy użyciu pijawek za panaceum na wiele dolegliwości. Zabieg ten miał przywrσcić zakłσconą rσwnowagę w ciele człowieka. O popularności hirudoterapii świadczy fakt, że wielu starożytnych lekarzy poświęcało swσj czas i uwagę na opracowanie najskuteczniejszych metod leczenia pijawkami. Wśrσd nich był rzymski lekarz Galen, ktσry jako pierwszy wyznaczył 45 miejsc na ciele człowieka najbardziej odpowiednich do przeprowadzenia zabiegu. Upuszczanie krwi było popularne rσwnież w krajach islamskich .
Jednak hirudoterapia na dobre zagościła wśrσd praktyk lekarskich w średniowieczu, wσwczas zabieg ten stosowany był nawet profilaktycznie, bez wyraźnej przyczyny. Kolejnym okresem rozwoju hirudoterapii był wiek XVIII i XIX, a σwczesną stolicą tej praktyki stała się Francja. We Francji, właśnie i w Rosji w tym okresie zużywano około 100 milionσw sztuk pijawek lekarskich rocznie. Po 1830 roku hirudoterapia zaczęła jednak zanikać, a wielu lekarzy wręcz wyśmiewało stosowanie jej jako praktyki znachorskiej, a nawet szkodliwej. Zaczęły bowiem powstawać nowe leki - narodziła się wspσłczesna farmakologia, ktσrej podstawą jest wszechobecna dzisiaj chemia. Dopiero w 1884 roku pijawki odkrył ponownie dla medycyny Jan B. Haycraft, ktσry zauważył, że krew stanowiąca pożywienie pijawki nie ulega krzepnięciu. Ważną datą jest 1950 rok, kiedy po raz pierwszy wyodrębniono z gruczołσw ślinowych pijawek hirudynę – najsilniejszy znany środek przeciwzakrzepowy i pijawka zaczęła wracać do łask.

Obecnie na całym świecie obserwujemy ogromne zainteresowanie leczeniem pijawkami,zdobywa ono uznanie w najnowocześniejszych ośrodkach medycznych świata, w USA, Niemczech, Belgii, Francji. Swσj dzisiejszy sukces hirudoterapia zawdzięcza lekarzom i naukowcom z Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, ktσrzy nigdy nie zrezygnowali z tej metody leczenia, stosują ją i udoskonalają do dzisiaj. Hirudoterapia może być bardzo skutecznym uzupełnieniem w leczeniu szeregu schorzeń, tym bardziej, że nie wywołuje żadnych negatywnych działań ubocznych.